Qita dolls Xijun(Loulan version)


Qita dolls Xijun(Loulan version)


Qita dolls Xijun(Loulan version)


Qita dolls Xijun(Loulan version)


Qita dolls Xijun(Loulan version)

Height:158cm

 Height:168cm

 Height:170cm

Weight:28kg

 Weight:36kg

 Weight:40kg

 Upper body length:44cm

 Upper body length:47cm

  Upper body length:60cm

 Bust:78cm

 Bust:80cm

 Bust:82cm

Waist circumference:50cm

 Waist circumference:55cm

Waist circumference:54cm

 Hip circumference:75cm

 Hip circumference:80cm

 Hip circumference:90cm

Shoulder breadth:35cm

Shoulder breadth:37cm

Shoulder breadth:38cm

 Arm length:43cm

 Arm length:45cm

 Arm length:45cm

 Length of hand:15cm

 Length of hand:16cm

 Length of hand:16cm

Length of leg :76cm

Length of leg:80cm

Length of leg:82cm

 Foot code:36码

Foot code:36码

 Foot:21cm

 Depth of vagina:14cm

 Depth of vagina:14cm

 Depth of vagina:14cm

 Head circumference:54cm

 Head circumference:54cm

 Head circumference:54cm